Melodik major

majorun bir növü olub, natural majordan VI və VII pillələrinin əksildilməsi ilə fərqlənir.

Bunun nəticəsində IV və V pillədə qurulan üçsəsliklər, o cümlədən, V pillənin septakkordu özünəməxsus akustik səslənmə kəsb edir.

Copyright © Musigi Dunyasi, 2007