Melodik minor

natural minorun VI və VII pillələrinin yüksəldilməsi nəticəsində əmələ gəlir.

M. minorda melodik əlaqələr dəyişsə də harmonik əlaqələr natural və harmonik minorda olduğu kimi saxlanılır, buna görə də minorun bu növlərinə uyğunlaşdırılaraq istifadə olunur ki, bu da melodik imkanların inkişafına imkan yaradır.

Copyright © Musigi Dunyasi, 2007