Melodiya
(yun. melodiya mahnı oxumaq: melos mahnı, ode oxumaq sözündən)

1. Təranə, hava; müəyyən yüksəkliyə, uzunluq və cazibə qüvvəsinə (lad və metrə əsaslanan) malik səslərin birsəsli qaydada ardıcıl birləşərək əmələ gətirdiyi quruluş.

Musiqi əsərinin əsasını təşkil edən müxtəlif obraz və əhval ruhiyyəni əks etdirməyə qadir olan mühüm ifadə vasitəsidir.

2.Homofon quruluşlu musiqidə ən ifadəli səs.

3.Harmonik çalışmalarda yuxarı səsin şərti adı.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007