Solo
(ital. solo, lat. solus tək, tənha, vahid)

1.Bir ifaçının müstəqil çıxışı.

2.Ansamblda daha qabarıq və mühüm partiya.

3.Musiqi ansamblında homofon quruluşlu bir parçada daha qabarıq səs.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007