Aşıx

simli musiqi alətlərin kəlləsində simlərin sarıldığı zivana (balaca paya, qulaq).
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007