Aşıq
(ər. aşiq vurğun, məftun)

- yaradıcılığında şairlik, nəğməkarlıq, çalğıçılıq (saz aləti), bədii qiraət və rəqs sənətlərini üzvi surətdə, sintetik tərzdə birləşdirən xalq sənətkarı.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007