Bayatı–race

– kl. m-də: şur məqamında olan və şur dəstgahı tərkibində sayılan Əfşarı (ovşarı)nın guşələrindən biri.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007