Bidad
(hərf. haqsızlıqdan şikayət)

hümayun dəstgahında beşinci pillədə ifa olunan həzin və kədər təsirli guşə.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007