Dübeyti

Dəşti muğamında nəğmeyi-dəşti ilə giləyi arasındakı şöbə.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007