Əbu-əta

Şur muğamına mənsub şaxələrdən biri. Tərkibinə Hicaz, cahar-bağ, səyyahi, səlmi (səlmək) kimi şöbələr daxildir.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007