Əbülçəsp

far. mürdəşirlərin (ölü yuyanların) oxuduqları yanıqlı mahnı.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007