Əmiri

Şur, Şüştər muğamlarının başlanğıcında ifa olunan kiçik bir şöbə.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007