Gəbri

Dəşti muğamında giləki ilə bayatı-kürd şöbələri arasında yerləşən guşə.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007