İsfahan
(İsfahani)

vaxtilə Yaxın və Orta Şərq xalqları klassik musiqisinin əsasını təşkil edən 12 məqamdan biri.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007