Qaşığek

içərisinə olduqca çoxlu xırda zınqırov doldurulmuş və sonradan bir birinin üstünə qapadılaraq silkələməklə səsləndirilən iki qaşıqdan ibarət zərbli musiqi aləti. Çox zaman çalğıçı o biri əlində tutduğu mil ilə qaşığeklərin üzərinə vuraraq yeni növ səslənmələr (tembrlər) əldə etməyə çalışır.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007