Qişek

çanağı girdə, üzərinə adətən ipəkdən eşilmiş iki sim qoşulmuş qədim simli musiqi aləti.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007