Qoşma

aşıq musiqi şeir yaradıcılığının hər misrası on bir hecadan ibarət olan formalarından biri. Qoşmaların mövzusu dövrün ictimai siyasi həyatındakı hadisələrlə sıx bağlı olur. Eyni zamanda lirik məzmunlu qoşmalara da təsadüf edilir. Adətən qoşmalar beş bənddən ibarət olur.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007