Üzzal

bayatı-Şiraz dəstgahında xavəran şöbəsindən sonra muğamın ən sonunda yerləşən zil şöbə.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007