Music Terms  
Foreign Words and Term
Azerbaijan Music Terms

 

Azerbaijan music terms

Page is under construction


A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

L 
Lahn
Lal barmag
Lal perde
Leyli ve Majnun
Lezgi hengi
Luri

Pages :   1

 
   
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007