Music Terms  
Foreign Words and Term
Azerbaijan Music Terms

 

Azerbaijan music terms

Page is under construction


A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

S 
Sabk
Sabz-bahar
Safa
Safail
Sagh-sol
Saginama
Sallama baiati
Salmak
Sama
Samayi-shams
Sanj
Santur
Santur-mizrab
Saranj
Sari torpag
Savandar
Sayachi
Saz
Sazende
Sebaba
Segah
Seghar
Serv-sahi
Serv-satah
Servstan
Setar
Shabdiz
Shab-farrukh
Shadorvan-mirvarid
Shah-khatayi
Shah-nefir
Shah-perde
Shakha
Shalakho
Shapalag
Sherili
Sheshgah
Sheypur
Shikasta
Shikastayi-fars
Shirvan-shikastasi
Shoba
Shovg-afza
Shur
Shur-shahnaz
Shushtar
Sinj
Sofiname
Sopehr
Sorush
Sot
Sufiyan
Sullem-ul-musigi
Sumsu
Surna
Suzi-gudazPages :   1

 
   
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007