Music Terms  
Foreign Words and Term
Azerbaijan Music Terms

 

Azerbaijan music terms

Page is under construction


A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

D 
Dad
Daf
Daghistani
Daire
Damaneh
Damkesh
Damsaz
Dashti
Dastan
Dastan
Dastgah
Deramad
Deyishmeh
Dikhul
Dilangiz
Dilanvaz
Dilgam
Dilkash
Dilrubah
Dirgham
Diringi
Divan
Divani
Dodagdeymaz
Dovr
Dubeyti
Duduk
Dugah
Dumbak
Dumbul
Dutar
Pages :   1

 
   
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007