Music Terms  
Foreign Words and Term
Azerbaijan Music Terms

 

Azerbaijan music terms

Page is under construction


A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

U 
Ud
Un
Ushshag
Ust mizrab
Ustadname
Uzri
Uzzal
Pages :   1

 
   
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007