Musiqi terminleri  
Xarici sozler ve terminler
Azerbaycan musiqi terminleri

 

Musiqi terminləri


A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K
Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y ZHHəll
Həmahəng, həmsaz
Həmahənglik, həmsazlıq
Həmcins səslər
Həmnöv alətlər
Hərəkət
Hərfi adlar
Harmonik funksiya
(lat. functio fəaliyyət)
Harmonik yansəslər
Harmoniya
(yunan. harmonia ahəngdarlıq, uyğunluq, mütənasiblik)
Harmonizə etmə (harmonizasiya)
Hazırlanmış ləngimə
Hekkelfon
Heksaxord
(yunan. hexa altı, chordos sim)
Helikon
(yunan. helix - burulmuş)
Heptatonika
(yun. hepta yeddi, tonos səs)
Heterofoniya
(yunan. heteros başqa, phone səs)
Himn
(yunan. humnos)
Hipofrigik ladlar
Hipo-ladlar
(yun. hypo altında + rus. ladı məqamlar)
Hissə
Hoboy
(ital. oboe; alm. Hoboe; fr. hautbois: haut yüksək, bois ağac)
Homofoniya
(yun. homos tən, bərabər + phone səs)
Honq
(ind. gong)
Hormanik obertonlar
Hormanium
(alm. Harmonium)
Horn, şeypur
Sahifələr :   1

 
   
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007