Musiqi terminleri  
Xarici sozler ve terminler
Azerbaycan musiqi terminleri

 

Musiqi terminləri


A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K
Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y ZPPüpitr
(fr. pupitre)
Pərdə
Parafraza
(yunan. paraphrasis təsvir, söyləmə)
Paralelizm
(yun. parallelismos hərfi: yanaşı duran)
Partitura
(ital. partitura bölünmə, paylaşma)
Partiya
(lat. pars hissə, qrup)
Passaj
(fr. passage - keçid)
Passakalya
(ital. passacaglia)
Pastoral
(lat. pastoralis çobansayağı)
Patefon
Pauza
(yunan. pausis fasilə)
Pedal
(fr. pedale; lat. pes, pedis - ayaq)
Pedalizasiya
Pentaton səsdüzümü, pentatonika
(yunan. pente beş, tonos - ton)
Pentaxord
(Yunan. pente beş, chorde - sim)
Perpetuum mobile
(lat. perpetuum mobile daimi hərəkət)
Peyk
(sputnik)
Pianino
(ital. piano sözünün kiçildilmiş şəkli)
Piano
(ital. piano)
Pianoçu
Pikkolo, cürə
(ital. piccolo - kiçik)
Pissikato
(ital. pizzicato - barmaqla)
Piston
(fr. piston tıxac, yaylı düymə)
Plaqal kadans
(yunan. plagios, lat. plagalis köməkçi, əlavə)
Poema
(yunan. poiema - əsər)
Polifonik variasiyalar
Polifoniya
(yunan poly çox, phone səs; hərfi: çoxsəslilik)
Polifoniya
(yunan. poly çox, phone səs)
Polimetriya
(yunan. poly çox, metron - ölçü)
Poliritmiya
(yun. poly çox və riyhmos - ritm, hərfi: çoxritmli)
Politematizm
Politonallıq
(yunan. poly çox + tonallıq)
Polonez
(fr. polonaise - polyak)
Popurri
(fr. pot-pourri, hərfi mənada müxtəlif növlü qarışıq yemək)
Portamento
(ital. portamento, hərfi mənada davranış)
Postlüdiya
(lat. postludium; post sonra, ludus - oyun)
Pozisiya
(lat. positio mövqe, vəziyyət)
Prelüd, müqəddimə
(lat. prae - əvvəl, ludus - oyun)
Prima
(lat. prima - birinci)
Proloq
Proposta
(ital. proposta təklif)
Proqram
Proqramlı musiqi
Pult
Pyes
(fr. piece)


Sahifələr :   1

 
   
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007