Musiqi terminleri  
Xarici sozler ve terminler
Azerbaycan musiqi terminleri

 

Musiqi terminləri


A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K
Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y ZK 
Kök
Körük
Kütləvi mahnı
Kabaletta
Kadans
(fr. cadence; ital. cadenza; lat. cado – tamamlanıram)
Kadensiya
(lat. cadere; ital. cadenza – sonluq)
Kadril
(ispan. caudrilla - dördlük)
Kakofoniya
(yunan. kakos – pis, phone – səs)
Kaman
(ital. arco)
Kamanın ağac hissəsi
(rus. ņšīńņü)
Kamanlı alətlər
Kambiata
(ital. cambiare – dəyişdirmək)
Kamera musiqisi
(ital. camera – otaq)
Kamerton
(alm. Kammer – otaq + ton – səs)
Kamil eşitmə (qabiliyyəti)
(ital. absolutus – mükəmməl)
Kampanella
(ital. campanella – zınqırov)
Kanari
(fr. Canarie, ital. və isp. canario)
Kanifol
Kankan
(fr. cancan, hərf. – hay, küy)
Kanon
(yun. kanon – qayda – qanun, nümunə)
Kanson
(ital. canzone – mahnı)
Kansonetta
(ital. canzonetta – kiçik mahnı)
Kant
Kantabile
(ital. cantare – oxuma, cantabile - axımlı)
Kantata
(ital. cantata, cantare – oxumaq)
Kantilena
(ital. cantilena; lat. cantilena)
Kantus firmus
(lat. cantus firmus – sabit mövqeli, möhkəm)
Kapella
(ital. capella – kiçik kilsə, sovməə)
Kapelmeyster
(alm. Kapelmeister: Kapelle – xor, orkestr + Meister – ustad, rəhbər)
Kapriççio
(ital. capriccio – keçici arzu, həvəs)
Kariyon
(fr. carillon – zəng səsləri)
Kastanyeta
(isp. castanetas, lat. castanea - şabalıdı)
Kavatina
(ital. cavatina)
Kazaçok
Keşişoğlu
Kiçik aparıcı (çatdırıcı) septakkord
Kiçik oktava
Kiçik simfonik orkestr
Klarnet
(ital. clarinetto)
Klavesin
(fr. clavecin)
Klaviş, dil
(lat. clavis - açar)
Klaviatura
(alm. Klaviatur, lat. clavis – açar )
Klavikord
(lat. clavis – açar və yunan. chorde - sim)
Klavir
(alman. klavier)
Klaviraussuq
Koda
(ital. coda - sonluq)
Kodetta
(ital. codetta – kiçik koda)
Koloratur soprano
Koloratura
(ital. coloratura – bəzək)
Komik opera
Komma
(yunan. komma – bir parça)
Kompozisiya
(lat. compositio – tərtib, əsər)
Konçerto qrosso
(ital. concerto grosso, hərfi mənada – böyük konsert)
Konsert
(lat. concerto, ital. conserto, alman. konzert)
Konsertina
Konsertino
(ital.concertino – kiçildilmiş concerto)
Konsertmeyster
Konsonans
(fran. consonanse – həmahənglik)
Konsonans uyğunluq
Kontrabas
Kontrafaqot
Kontralt
(ital. contralto)


Sahifələr :   1   2

 
   
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007