Musiqi terminleri  
Xarici sozler ve terminler
Azerbaycan musiqi terminleri

 

Musiqi terminləri


A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K
Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y ZXXərək
Xətt
Xətt sistemi
Xalis (prima, kvarta və s.)
Xalq mahnısı
Xalq musiqi alətləri
Xalq musiqisi, musiqi folkloru
Xalq rəqsləri
Xanə
Xitam
Xor
(yunan. choros yığıncaq, camaat)
Xor oxuması, xor incəsənəti
Xoral
(lat. choralis xor, cantus choralis xorla oxuma)
Xoral müqəddiməsi, xoral prelüdü
Xormeyster
(alman. meister usta)
Xormeyster
(xor + alm. Meister ustad)
Xromatik alətlər
Xromatik aralıq notlar
Xromatik intervallar
Xromatik modulyasiya
Xromatik qamma
(yunan. chroma rəng)
Xromatik qamma
Xromatik qarmon (bayan)
Xromatik yarımton
Xromatizm
Xromatizm
(yun. chroma rəng)

Sahifələr :   1

 
   
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007