Musiqi terminleri  
Xarici sozler ve terminler
Azerbaycan musiqi terminleri

 

Musiqi terminləri


A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K
Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y ZVVəzn (ölçü)
Vals
(fr. valse; alm. Walzer fırlanmaq)
Valtorn
(alm. Walthorn meşə şeypuru; ital. corno)
Variasiyalar
(lat. variatio dəyişmə, təbdil)
Varqan
(yun. organon alət)
Ventil
(alm. Wentil qapaq, supan; lat. ventilo üfürürəm, üfləyirəm)
Vibrafon
Vibrasiya
(ital. vibrato titrətmə, əsmə)
Vibrato, vibrasiya
(ital. vibrato; lat. vibratio titrəyiş)
Viola
(ital. viola hansı sözdən əmələ gəldiyi məlum deyil)
Violonçel
(ital. violoncello, - violone (böyük viola kontrabas) sözünün kiçildilmiş halı)
Virçinel
(ing. virginal; lat. virgula ağac)
Virtuoz
(ital. virtuoso; lat. virtus hünər, istedad)
Vokal kvartet
Vokal musiqi
(ital. vocale səsli)
Vokalist
Vokaliz
(fr. voçalise; lat. vocalis sait)
Volta
(ital. volta dönüş, dəfə)
Vurğu
Sahifələr :   1

 
   
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007