Musiqi terminleri  
Xarici sozler ve terminler
Azerbaycan musiqi terminleri

 

Musiqi terminləri


A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K
Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y ZOObertonlar
(alm. obertöne yuxarı tonlar)
Obliqato
(lat. obligatus vacib, mütləq)
Oda, mədhiyyə
(yunan. - mahnı)
Oktava
(lat. octava səkkizinci)
Oktavaya intiqal
Oktet
(alm. oktett, lat.octo səkkiz)
Oktola
Onaltılıq not
Opera
(ital. opera hadisə, əsər)
Operetta
(ital. operetta, fran. operette kiçik opera)
Opus
(lat. opus - əsər)
Oratoriya
(lat. oratorium nitq, bəlağət)
Oriamentika
(lat. ornamentum bəzək, zinət)
Orkestr
(yunan. orchestra)
Orkestr səsləri; Çalarlar
Orkestrləmə
Orqan
(yun. Organon alət)
Ostinato
(ital. ostinato - inadlı)
Oxuma, ğina
Sahifələr :   1

 
   
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007