Musiqi terminleri  
Xarici sozler ve terminler
Azerbaycan musiqi terminleri

 

Musiqi terminləri


A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K
Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y ZFFərd
Fərdxan
Fəri üçhəmsədalar
(köməkçi üçsəslilər)
Fəri pərdələr
(köməkçi pərdələr)
Fa
Faktura
(lat. factura hərfi mənada emal, məcazi mənada quruluş)
Falset
(ital. falsetto yalan, saxta)
Fanfar; Şeypur
(ital. fanfara)
Fantaziya
(yun. phantasia xəyal, xülya, təsəvvür)
Faqot
(ital. fagotto düyün; fr. fagot bağlama, odun bağlaması)
Fermata
(ital. fermata - dayanacaq)
Filarmoniya
(yunan. philos dost, harmonia ahəng; gözəl sənətləri dəyərləndirən mənasını ver
Final
Fioritura
(ital. fioritura çiçəklənmə)
Fiqur
(lat. figura surət, obraz)
Fiqurasiya
Fisharmon
(alman. Fisharmonium; yunan. phusa körük, harmonia ahəng)
Flügelhorn
(alman. Flugelhorn, hərfi: flugel qanad, horn - ton)
Flajolet
(frans. flageolet tütək)
Fleksaton
(alman. Flexaton, lat. flexio büküntü, yunan. tonos - ton)
Fleyta
(ital. flauto külək, meh)
Foburdon
(fr. faux bourdon, hərfi: yalançı bas)
Fokstrot
(ing. foxtrot, hərfi: fox tülkü, trot yortma, yeriş)
Folklor
(ing. folk xalq, lore təlim)
Fonoqraf
(yunan. phone səs, grapho - yazıram)
Forşlaq
(alman. vorschlag - əvvəlki zərbə)
Forma
Formalizm
(lat. forma xarici görünüş)
Fortepiano
Fortepiano dueti
Fortepiano kvarteti
Fortepiano kvinteti
Fortepiano triosu
Fraqment
(lat. fragmentum)
Fraza
(yun. phrasis ifadə)
Frazirovka, farzalaşdırma
Frigiya məqamı
(frigik lad)
Frigiya sekundası
(frigik sekunda)
Fugetta
(ital. fuqetta)
Fuqa
(lat., ital. fuga qaçış)
Fuqato
(ital. fugato, fuga sözündən)


Sahifələr :   1

 
   
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007