Musiqi terminleri  
Xarici sozler ve terminler
Azerbaycan musiqi terminleri

 

Musiqi terminləri


A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K
Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Zİİşlənmə (gelişmə)
(rusca разработка sözündən)
İbtidai musiqi nəzəriyyəsi
İfaçı
İfaçı
İfaçılıq nəfəsi
İkişər tərkib
İkihissəli forma
(rus. двухчастна€ форма- və ya sadə ikihissəli forma )
İkiləşdirmə
İkiləşdirmək
İkiləşmə
İkiləşmiş
İkili fuqa
(rus. двойна€ фуга)
İkili variasiyalar
İkinci partiya
(rus. втора€ парти€)
İkinci səs
İkiqat diyez
(rus. двойной диез)
İkiqat kanon
(rus. двойной канон)
İkiqat kontrapunkt
İkiqisimli ölçü
İkiqisimli vəzn
İkiqisimli xanə
İkisəsli
İkisəslilik
İmitasiya
(lat. imitatio Ц təqdil)
İmprovizasiya
(ital. improvisazione, lat. improvisus Ц qəfildən, gözlənilmədən, qeyri-müntəsir)
İngilis nəfiri
(ital. corno inglese)
İnstrumental musiqi
İnterlüdiya
(lat. inter Ц arasında, ludus - çalğı)
İntermediya
(lat. inter - arasında, mediae Ц məclis)
İntermesso
(ital. intermezzo Ц fasilə)
İnterpretasiya
(lat. interpretatio Ц şərh etmə, izah etmə)
İnterval
(lat. intervallum Ц məsafə, aralıq; həm də fərq)
İntervalın dönümü
İntervalın eni (həcmi)
İntervalın keyfiyyəti
İntervalın oturacağı
İntervalın tonluq kəmiyyəti
İntonasiya
(lat. intonare Ц ucadan söyləmək, bərkdən danışmaq)
İntrada
(lat. introductio - giriş)
İntroduksiya
(lat. introductio Ц giriş, mədxəl)
İnvensiya
(lat. inventuo Ц kəşf, icad)
İonik lad, ionik məqam

Sahifələr :   1

 
   
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007