Musiqi terminleri  
Xarici sozler ve terminler
Azerbaycan musiqi terminleri

 

Musiqi terminləri


A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K
Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y ZR 
Rəng
Rəqəmləmə
Rəqəmlənən bas
Rəqəmlər sistemi
Rapsodiya
(yunan. rhapsodia)
Reçitativ
(ital. reçitative - deklamasiya)
Real fuqa
Refren, nəqərat
(fr. refrain – nəqərat)
Registr
(lat. registrum – siyahı)
Rekviyem
(lat. “Requiem, aeternam dona eis, Domine”)
Reminissensiya
(lat. reminiscentia – xatirə)
Repertuar
(lat. repertorium - siyahı)
Repriz
(fr. reprise – təkrarlanma, bərpa olunma)
Rezonans
(lat. rezono – hay verirəm, səsə səs verirəm)
Rezonans dəlikləri
Riçerkata
(ital. ricercato – incə, zərif)
Risposta
(ital. risposta – cavab vermək)
Ritm
(yunan. rithmos – rəvan axarlı hərəkət)
Ritmik fiqur
Riturnel
(fr. ritournelle, ital. ritorno - döndərmə, təkrarlama)
Romans
(ispan. romanse – roman dilində, yəni ispanca)
Romantizm
(fran. romantizme)
Rondo
(fran. rondeau – dairə)
Rondo-sonata
Rondo-sonata forması
Royal

Sahifələr :   1

 
   
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007