Musiqi terminleri  
Xarici sozler ve terminler
Azerbaycan musiqi terminleri

 

Musiqi terminləri


A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K
Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y ZT 
Tütək, sümsü
Təkrarlama işarələri
Tənasüb, nisbət
Təqti
Tərmin
Takt
(lat. tactus – təsir, təmas)
Taktönü
Tamaşa, quruluş
Tamburin
(ital. tamburino – kiçik baraban)
Tam-tam
(ital. tam-tam)
Tanqo
Tapmacalı kanon
Tarantella
Tema, mövzu
(yunan. thema – müzakirə və ya danışıq predmeti)
Tembr
(frans. timbre – fərqlənmə, nişan)
Temp
(ital. tempo; lat. tempus - vaxt)
Temperasiya
(lat. temperatio – mütənasib, uyğun)
Temperasiya edilmiş kök
Tenor
Tenor açarı
Terset
(alm. Terzett, lat. tertius - üçüncü)
Tersiya
(lat. tertia - üçüncü)
Tessitura
(ital. tessitura – məğz)
Tetraxord
(yun. tetra – dörd, chorde - sim)
Tokkata
(ital. toccata, toccare sözündən - toxunmaq)
Ton
(yun. tonos – gərginlik, vurğu)
Ton kəmiyyəti
Tonallıq
Tonallıq münasibətləri
Tonallıqların yaxınlığı
Tonika
Tonika funksiyası
Transkripsiya
Transpozisiya (intiqal)
Transpozisiyalı alətlər
Trel
(ital. trillare – cingildətmək)
Tremolo
(ital. tremolo – titrəyən)
Trepak
(rus. ςπξοΰςό – tappıldatmaq, ayaq döymək )
Trilogiya
Trio
(ital. trio, tre – üç sözündən)
Triol
(lat. tres - üç)
Triton
(ital. tritono – üç tondan ibarət)
Trixord
(yunan. treis – üç, chorde - sim)
Trombon
Truba (boru)
Tuş
Tuşe
Tuba
(ital., lat. tuba - truba)
Tulum


Sahifələr :   1

 
   
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007