Musiqi terminleri  
Xarici sozler ve terminler
Azerbaycan musiqi terminleri

 

Musiqi terminləri


A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K
Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y ZƏ 
Əks ekspozisiya– kontrekspozisiya
(lat. contro – qarşı; expositio – şərh, izah)
Əks hərəkət
Əlavə (ikinci) partiya
Əlavə dominantlar
Əlavə tema
Əndazədən artıq üfürmə
Ərğənun
Əsər
Əsas üçsəsliklər
(rus. главные трезвучия)
Əsas şəkil
Əsas mövzu
(rus. главная тема)
Əsas partiya
(rus. главная партия)
Əsas pillələr
(rus. главные ступени)
Əsas ton
Əsas tonallıq
(rus. главная тональность)
Əsas vəziyyət
Əsil (əsas) alətlər


Sahifələr :   1

 
   
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007