Musiqi terminleri  
Xarici sozler ve terminler
Azerbaycan musiqi terminleri

 

Musiqi terminləri


A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K
Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y ZSSüita
(fran. suite - ardıcıllıq)
Sümsü
Süni flajoletlər
Süvari borusu
Sıx düzülüş
Səkkizlik not
Səkkizlik pauza
Sərbəst forma
Sərbəst səpki (üslub)
Səs
(rus. голос)
Səs dəlikləri
Səs hərəkəti
Səs qtarı
Səs sistemi
Səs, səda
Səsaltı
Səsdüzümü
Səslərin hecavi adları
Səsyazma
Sakshornlar
Saksofon
Salam marşı
(rus. встречный марш)
Sapma, sapınma
(rus. отклонение)
Sarabanda
(ispan. zarabanda)
Seksta
(lat. sexta - altıncı)
Sekstakkord
Sekstet
(alman. Sextett, lat. sextus - altıncı)
Sekstol
(lat. sextus Ц altıncı)
Sekunda
(lat. secunda - ikinci)
Sekundakkord
Sekvensiya
(lat. sequento Ц ardınca gələn, izləyən)
Sekvensiyasayağı
Semeyoqrafiya
(yunan. sema Ц işarə, graphe Ц yazmaq)
Senzura
(lat. caesura Ц bölgü)
Septakkord
Septet
(alman. Septett, lat. septem - yeddi)
Septima
(lat. septima - yeddinci)
Septol
(lat. septem Ц yeddinci)
Serenada
(ital. serenata Ц axşam mahnısı)
Si bemol
Si bemol major
Si bemol minor
Si major
Si minor
Silsilə formalar
(yun. kyklos Ц dairə, dairəvi)
Sim
Simbal
(yunan. kymbalon - kimbal)
Simfonietta
(ital. Sinfonietta Ц sinfonia sözünün kiçik forması)
Simfonik fantaziya
Simfonik lövhə
Simfonik orkestr
Simfonik poema
Simfoniya
(yun. symphonia Ц ahəngdar, həmsaz, həmavaz)
Simli alətlər
Simli kvartet
Simli kvintet
Simli trio
Simmetrik xanələr
Simsaxlayan
Sinc
Sinkopa
(ital., yun. synkope Ц kəsib gödəltmə; fr. Ц özündən getmə)
Sitra
(yunan. kithara - kifara)


Sahifələr :   1   2

 
   
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007